List

ÖZ:
Türkiye’de son otuz yılı aşkın bir dönemde bir bölümü büyük afet boyutunda olmak üzere toplam on beş yıkıcı deprem yaşanmıştır. 13 Mart 1992 Erzincan ve 17 Ağustos 1999 Kocaeli başta olmak özere bazılarındaki hasarların büyüklüğü deprem olgusunu, kamuoyunun dikkatini çeken toplumsal bir konu haline dönüştürmüştür. Ülkemizde yaşanan bu son depremler, birçok kamu hizmet binamızın içinde çalışan insanlara deprem durumu sözkonusu olduğunda, yeteri kadar can güvenliği sağlamakta zorlandığını göstermiştir. Son yıllarda kamu binalarının deprem risklerinin gözden geçirilerek deprem performanslarının artırılması için gerekli çalışmalarının yapılması yönünde çabalar başlamıştır. Önceliklerin iyi belirlenerek planlı ve ekonomik bir çalışmanın yapılabilmesi için her bir binanın tek tek incelenmesinden önce, yaygın kullanılan tip projeler üzerinde çalışmalar yapılarak proje eksiklikleri belirlenebilir. Bu çalışmada, doğrusal ötesi statik analiz ve performansa dayalı yapı tasarımı yaklaşımı ilkeleriyle, seçilecek yaygın kullanılan bir tip kamu binasının performans değerlendirmesi yapılmış, projenin zayıf noktaları belirlenmiş ve Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik 1998’in öngördüğü değerler ile kıyaslama yapılmıştır.

  Posts

No Posts