List

ÖZ:
Ülkemiz son yirmi yılda çok büyük can kaybı ve maddi hasarlara sebep olan orta ve büyük şiddette depremlere
maruz kalmıştır. Ortaya çıkan hasarlı bina ve can kayıplarının sayısı göz önüne alındığında, dikkatler
çoğunluğunu 3–8 kat arası binaların oluşturduğu betonarme yapıların yetersiz performansları üzerinde yoğunlaşmıştır. Gözlenen hasarların başlıca nedenleri arasında, proje ile uygulama arasında beton kalitesi, donatı
miktarı ve detayları, taşıyıcı eleman boyut ve yerleşimleri açılarından önemli farklılıklar bulunması, zemin
katın işyeri amacıyla kullanılması sonucu oluşan yumuşak kat, zayıf kolon-kuvvetli kiriş, ağır kapalı çıkmalar,
Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (ABYYHY–75) öncesi inşa edilen yapıların
projelerinde gözönüne alınmış olan deprem yüklerinin az olması ve yetersiz konstrüktif detaylar ile zamana
ve çevresel şartlara bağlı oluşan hasarlar sayılabilir. Çalışmanın amacı, deprem riski yüksek olan ülkemiz yapı
stoğunun büyük bölümünü oluşturan orta yükseklikteki betonarme binaların deprem performanslarını Deprem
Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2006’ya (DBYBHY–2006) göre değerlendirmektir.
Orta katlı yapıları temsil etmesi için 4 ve 7 katlı 14 adet bina seçilmiştir. Her bir yapı statik itme (artımsal
itme) analizine tabii tutulmuş, yapılara ait kapasite eğrileri hesaplanmıştır. DBYBHY-2006’ya göre, hesaplanan
kapasite eğrileri ışığında her bir yapıya ait deprem performansları belirlenmiştir.

  Posts

No Posts