List

ÖZ:
Ülkemizde son otuz yılı aşkın bir dönemde bir bölümü büyük afet boyutunda olmak üzere toplam on beş yıkıcı
deprem yaşanmıştır. 13 Mart 1992 Erzincan ve 17 Ağustos 1999 Kocaeli başta olmak üzere ülkemizde yaşanan son
depremler, birçok kamu binamızın, içinde çalışan insanlara deprem bakımından yeterli can güvenliği sağlamadığını
göstermiştir. Son yıllarda kamu binalarının deprem risklerinin gözden geçirilerek deprem performanslarının artırılması için gerekli çalışmalar başlamıştır. Önceliklerin iyi belirlenerek, planlı ve ekonomik bir çalışmanın yapılabilmesi için her binanın tek tek incelenmesinden önce, yaygın kullanılan tip projeler üzerinde çalışmalar yapılarak proje eksiklikleri belirlenebilir. Bu çalışmada, doğrusal ötesi statik analiz ve performansa dayalı yapı tasarımı yaklaşımı ilkeleriyle, seçilecek tip projeli kamu binalarına ait performans değerlendirmesi yapılmış, projelerin zayıf noktaları belirlenmiş ve Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik-2006’ın [DBYBHY, 2006] öngördüğü değerler ile kıyaslama yapılmıştır.

  Posts

No Posts