List

Öz –
Deprem sonrası muhtemel kullanımlar gözönüne alındıgında kamu binaları (hastane,
okul, telekomünikasyon, vb.), olası bir deprem felaketi sonrası ayakta kalması gereken
yapılardır. Özellikle son on yılda ülkemizin yasadıgı depremler, birçok kamu hizmet
binamızın bu gereksinimi saglamaktan uzak oldugu, hatta içinde çalısan insanlara yeteri
kadar can güvenligi saglamakta zorlandıgını göstermistir. Son yıllarda kamu yapılarının
deprem risklerinin gözden geçirilerek performanslarının artırılması için gerekli
çalısmalarının yapılması yönünde çabalar baslamıstır. Bu çalısmada, özellikle ülkemiz
kamu yapılarında en sık rastlanabilecek olumsuzluklardan olan düsük beton dayanımı ve
etriye sıklastırmasının yetersiz olusunun yapı davranısına etkisi üzerinde durulmustur.
Bunun için seçilen iki bloklu tip bir hastane binasının 2 farklı beton sınıfı ve 2 farklı
etriye aralıgının kombinasyonları göz önüne alınarak dogrusal ötesi modellemesi
yapılmıstır. Dogrusal ötesi statik itme analiz ve performansa dayalı yapı tasarımı
yaklasımı ile Afet Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelige eklenen yeni
bölümde öngörülen kriterler kullanılarak, farklı beton sınıfları ve etriye aralıkları için
performans degerlendirmesi yapılmıs, projelerin zayıf noktaları üzerinde durulmustur.

  Posts

No Posts